My

˚O NAŠEJ PRÁCI

Sme jednou z najväčších POS a POP agentúr so stabilným tímom. S mnohými klientmi spolupracujeme už viac ako desať rokov.

Skvelý tím

Pýcha Greg Hamm tímu sa skladá z ľudí s poznatkami a skúsenosťami v oblasti reklamy, online inovácii, merchandisingu, sales promotion, eventov a dizajnu. Veľkou pridanou hodnotu je takmer nulová fluktuácia zamestnancov.

Moderné systémy

Našou aktuálnou víziou do budúcnosti je uľahčiť a zjednodušiť komunikáciu prostredníctvom rôznych moderných systémov, ktoré neustále vyvíjame a zlepšujeme. Medzi tie najsilnejšie patrí aplikácia GHPmerch, aplikácia ControlGO a logistický systém pre správu POSM.

01–

Počúvame

Na začiatku veľa počúvame, veľa sa pýtame tak, aby sme mali k dispozícii všetky potrebné podklady pre spustenie budúcej spolupráce.

02–

Vymyslíme

Akonáhle sú všetky dáta pripravené, je potrebné nastaviť vhodnú stratégiu. Všetky stratégie sa ešte pred realizáciou testujú pre čo najväčší úspech na trhu.

03–

Spravíme

Po odsúhlasení všetkých bodov sa náš skúsený tím púšťa do realizácie. Všetky kampane sú priebežne monitorované pre prípad potrebných úprav. Záverom celej realizácie sú podrobné reporty úspešnosti, odporúčania a prípadne návrhy do budúcnosti.

Výnimočná exekúcia

Našou veľkou výhodou je promptná reakcia do 24 hodín v prípade potreby v rámci celého územia Slovenskej republiky. Za úspechy v excelentnej exekúcii vďačíme aj vďaka systému manažérskej kvality ISO 9001 v oblasti všetkých ponúkaných služieb od roku 2017.

˚SCHOPNOSTI

Skúsenosť – merchandising od 1999
Veľkosť – 100 interných zamestnancov, 1 000 merchandiserov, 300 aktívnych obchodných zástupcov
Prítomnosť – každodenne sme prítomní na všetkých predajniach v SR
Profesionalita – dlhodobo zamestnaní ľudia, najmodernejší Online systém