Slovenská Sporiteľňa

Odborná aplikácia POSm materiálov na

Obchodné miesta

Tvorba efektívnych tourplanov a

Pravidelný servis

Skladovanie materiálov a

Kompletný reporting

O2
Avion shopping park