Služby

Merchandising POS & POP

– Tvorba kampaňových manuálov
– Tvorba efektívnych tourplánov
– Rozdelenie a distribúcia materiálov
– Skladovanie materiálov
– Odborná aplikácia POS materiálov na prevádzkach
– Aplikácia polepov, bannerov a iných reklamných nosičov
– Kompletný reporting
– Monitoring prevádzok a ich kategorizácia
– Pravidelná kontrola
– Hotline pre prevádzky

Merchandising TRADE

– Doplnenie produktov podľa plánogramov
– Zabezpečenie čistoty, správneho facingu a vystavenia produktov
– Shelving
– Školenie merchandiserov
– Okamžité zavádzanie noviniek
– Inštalácia POS-materiálov
– Remodeling
– Komplexný reporting prostredníctvom smartphonov
– Efektívny a optimálny pravidelný servis
– Objednávkový proces
– Cenový monitoring
– Sledovanie konkurenčných aktivít
– Reporting prostredníctvom otázok

Promotions & Events

– Sales promotion (ochutnávky)
– Recepcie
– Firemné eventy, párty a teambuilding
– Firemné a produktové predstavenie výrobkov (launching)
– Návrhy a vypracovanie BTL projektov
– Medzinárodné konferencie, workshopy a odborné semináre
– Otváranie nových priestorov
– Zábavné programy a koncerty
– Roadshow
– Foto a video dokumentácia

Outsourcing

– Outsourcing na modernom a tradičnom trhu
– Numerická distribúcia
– Cenový monitoring
– Sledovanie aktivít konkurencie
– Kontrola podielov na trhu
– Kontrola listingu

Audit

– Ponúkame systematickú a nezávislú kontrolnú činnosť pre obchodné oddelenia
– V oblastiach trhového prostredia poskytujeme spätnú väzbu od zákazníkov FOOD a HORECA
– Realizujeme špeciálne úlohy a merania auditu podľa požiadaviek
– 100% nameranie každého jedného OZ v rámci Slovenska a počas celého roka
– Školenie/zaškolenie audítorov
– Meranie špeciálnych úloh podľa požiadaviek
– Meranie prevádzok podľa zadaných atribútov

Distributions

– Skladovanie v rámci celého Slovenska
– Operatívna ditribúcia do 24 hodín
– Efektívne logistické riešenia

Menu