Control GO

– prieskumno-kontrolný panel distribúcie reklamných materiálov
– zber dát prostredníctvom mobilnej aplikácie ControlGO
– kontrolná sieť na celom území Slovenskej republiky
– monitoring doručovacích sektorov
– periodicitu realizovaných kontrolných termínov
– fotografickú dokumentáciu výsledkov