Aplikácia GHPmerch

Je to online nástroj, ktorý umožňuje zhromažďovanie údajov prostredníctvom smartphonov. Táto aplikácia umožňuje sledovanie, kontrolu a zhromažďovanie údajov z vykonaných návštev. Súčasťou systému je, že pomáha a umožňuje merchandiserom načítať tourplán, zobrazuje najbližšie servisované návštevy a využíva možnosť fotografovania pre ďalšiu kontrolu. Ďalej pozostáva z informačných správ pre ďalšie marketingové využitie a obsahuje aj dôležité zobrazenia pre monitoring.

Kľúčové funkcie obsahujú:

  • Prehľad merchandisingových návštev
  • Prehľad fotodokumentácie každej prevádzky
  • Hodnotenie KPI‘ každej návštevy
  • Prehľad OOS
  • Prehľad distribúcie
  • Cenový monitoring
  • Druhotné vystavenia
  • Sledovanie konkurenčných aktivít
  • Vratky
  • Reporting prostredníctvom otázok

Stiahnutie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.ghp.merch