Partner Technik

Poskytujeme merchandisingové služby na dennej báze. Spoločne s mechandisingom zastrešujeme klientovi dokladanie tovaru. Naša spolupráca vznikla od roku 2023.  

Chemolak
Ed. Haas SK