Primárnou aktivitou je tovarový merchandising už od roku 2015.

Pomáhame pri identifikácii príležitosti na riešenie predaja. 

Pracujeme efektívne a doručujeme požadované výsledky.

Avion shopping park
Coop jednota