01–

Primárnou aktivitou je tovarový merchandising.

02–

Pomáhame pri identifikácii príležitosti na riešenie predaja.

03–

Pracujeme efektívne a doručujeme požadované výsledky.

Avion shopping park
Coop jednota