Predĺženie spolupráce – Philip Morris

Predĺženie zmluvy – POS merchandising, warehousing a logistics pre spoločnosť Philip Morris na nasledujúce obdobie troch rokov.