Zmena obchodného názvu spoločnosti

Vážení obchodní partneri,

dovoľte nám informovať Vás, že s účinnosťou od 4. septembra 2020 dochádza k zmene obchodného názvu spoločnosti Greg Hamm promotions, s.r.o.
Od vyššie uvedeného dátumu vystupuje spoločnosť pod novým názvom:

Greg Hamm, s.r.o.

K vyššie uvedenej zmene názvu došlo v súlade s naplňovaním dlhodobej stratégie rozvoja spoločnosti.
Ostatné údaje ako sú IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla a fakturačná adresa, telefonické a e-mailové kontakty ako aj bankové spojenie zostávajú nezmenené.
Tato zmena obchodného názvu spoločnosti nemá žiadny vplyv na zmluvy a záväzky medzi Vami a spoločnosťou Greg Hamm promotions, s.r.o.
V minulosti uzatvorené zmluvy sú aj naďalej platné.

Nová obchodná komunikácia, objednávky, faktúry, dodacie listy, nové zmluvy a zmeny stávajúcich zmlúv medzi vami a našou spoločnosťou však musia byť od uvedeného dátumu realizované pod novým obchodným názvom Greg Hamm, s.r.o.

Týmto Vás žiadame, aby ste si tuto zmenu zaregistrovali do svojich systémov a pri komunikácií s našou firmou používali výhradne nový obchodný názov Greg Hamm, s.r.o.

S priateľským pozdravom,

Váš Greg Hamm tím