Certifikát kontroly kvality


Certifikát kontroly kvality je pre nás dôkazom našej snahy o najvyššiu kvalitu služieb a zároveň zaisťuje našim zákazníkom spokojnosť a dôveru v našu prácu.

Na základe zavedenia systému manažérstva kvality a stratégie spoločnosti stanovuje manažment spoločnosti nasledovnú politiku kvality:

  • Neustále zlepšujeme pracovné podmienky pre pracovníkov.
  • Zabezpečujeme zvyšovanie kompetentnosti našich pracovníkov.
  • Udržujeme tím ľudí po celom Slovensku, ktorí dokážu zabezpečiť požiadavky klienta.
  • Udržiavame dlhoročnú spoluprácu s klientmi založenú na dôvere a rešpekte.
  • Flexibilné plnenie požiadaviek našich klientov.
  • Pravidelne hodnotíme obchodné podmienky a kvalitu dodávok za účelom plnenia požiadaviek klientov.
  • Zabezpečujeme stabilitu spoločnosti a zdroje pre udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality.
  • Pravidelne hodnotíme systém manažérstva kvality s cieľom neustáleho zlepšovania procesov a poskytovania služieb.