Merchandising v rámci celej SR od 2014 

Každý deň je v trhu nasadených vyše 400 ľudí

OUTSOURCING

Komplexné zabezpečenie

SALES PROMOTION

Zlepšenie vizibility je samozrejmosťou

 kvalitný AUDit prevádzok

Pre dosiahnutie nastavených cieľov

Iqos
Philip Morris Slovakia