Philip Morris Slovakia

Najväčší projekt POS a POP na Slovensku.

Skladovanie POSM

s efektívnym skladovým hospodárstvom a evidenciou všetkých pohybov od prvého naskladnenia s možnosťou filtrovania všetkých dostupných  parametrov ako napríklad: váha, materiál, počet, dátum expirácie a podobne. Skladové priestory: centrálny sklad – Bratislava, regionálne sklady Košice, Nitra a regionálne pokrytie oblastí Trenčín, Banská Bystrica, Martin a Poprad. Celkovo 1800 m2.

Distribúcia POSM

prostredníctvom širokého vozového parku do 48 hodín od zadania požiadavky.

Inštalácia a likvidácia POSM

taktiež oprava a údržba PPOSM (Permanent Point Of Sales Material – vybavenie predajne ako napr. stojany, police na cigarety a pod.). V súčasnosti spravujeme takmer 10 500 prevádzok rôznych typov po celom Slovensku.

Online mobilná aplikácia

prepojená s prepracovaným portálom, ktorý bol vyvinutý na mieru podľa potrieb klienta. Funkcionalita zabezpečuje plynulú komunikáciu všetkých strán.

Heineken Slovensko
O2